ประกาศสอบราคาจ้าง

ดูประกาศสอบราคาจ้างเพิ่มเติม ..คลิก

ดูประกาศผลสอบราคาจ้าง ..คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว กราบขอพร นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผอ.ขท น่านที่2

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว กราบขอพร นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผอ.ขท น่านที่2 นายอุดมชำนาญยา รอ.ขท (ป) และ นายชาญชัย สลีวงศ์ รอ.ขท(ว) เพื่อเป็นการเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดกีฬาพื้นบ้านเพื่อกระชับความสัมมพันธ์ภายในหน่วยงาน


..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2 สร้างความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายภูริฑัต เรืองพิริยะ รส.ทล.2.1 เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายอุดม ชำนาญยา และนายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผส.ทล.2 นายภูริฑัต เรืองพิริยะ รส.ทล.2.1 เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ร่วมกับสภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมด้วยพระภิกษุ และฆราวาส จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และ ทหาร มทบ.38 ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 88 คน ณ บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา