ประกาศสอบราคาจ้าง

ดูประกาศสอบราคาจ้างเพิ่มเติม ..คลิก

ดูประกาศผลสอบราคาจ้าง ..คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ร่วมกับสภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมด้วยพระภิกษุ และฆราวาส จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และ ทหาร มทบ.38 ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 88 คน ณ บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสุรจิต ใจสมิง หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย นำเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้มอบหมายให้นายสุรจิต ใจสมิง หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย นำเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ สนามบินน่านนคร
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ประกาศจากแขวงทางหลวงน่านที่ 2 

เนื่องด้วยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้รับแจ้งจากนายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝ่ายมูล - อ.ท่าวังผา และตอน อ.ทุ่งช้างจะทำการรื้อคันทางเดิม ระหว่าง  กม. 408+100 - กม. 409+762 ระยะทาง 1.662 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายชาญชัย สลีวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและจัดระเบียบสองข้างทางหลวงระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่ิ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายชาญชัย สลีวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและจัดระเบียบสองข้างทางหลวงระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ระหว่าง กม.423+500 - 425+500 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพปัว
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกรียติและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิรบและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอกชัย คำหล่อ ชม.ขท.เชียงกลาง เป็นผู้แทนแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกรียติและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิรบและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ ณ.อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 และ ทางหลวงหมายเลข 1081

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 และ ทางหลวงหมายเลข 1081 โดยมีนายชัยณรงค์ นันท์ตาสาย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) โดยมีนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียวรายที่ 1 
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.20 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมข้าราชการและพนักงานในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.  นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายเรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมนายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแควและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 8 มกราคม 2561  นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมนายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแควและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม นางศิริพร เทียนดำ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ ผู้อำนวยการกองการพัสดุ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระกว่างเมือง นายบุญเกื้อ มาเสนาะ นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการพิเศษ น.ส.อัญชลี สาทะนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางเอี่ยมอนงค์ เพชราวุธ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อม คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา