ประกาศจังหวัดน่าน

ดูประกาศสอบราคาจ้างเพิ่มเติม ..คลิก

ดูประกาศผลสอบราคาจ้าง ..คลิก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกรียติและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิรบและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอกชัย คำหล่อ ชม.ขท.เชียงกลาง เป็นผู้แทนแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเชิดชูเกรียติและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิรบและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่สละชีพเพื่อชาติ ณ.อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 และ ทางหลวงหมายเลข 1081

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 และ ทางหลวงหมายเลข 1081 โดยมีนายชัยณรงค์ นันท์ตาสาย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) โดยมีนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียวรายที่ 1 
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.20 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมข้าราชการและพนักงานในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.  นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายเรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมนายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแควและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 8 มกราคม 2561  นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมนายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแควและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม นางศิริพร เทียนดำ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ ผู้อำนวยการกองการพัสดุ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระกว่างเมือง นายบุญเกื้อ มาเสนาะ นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการพิเศษ น.ส.อัญชลี สาทะนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางเอี่ยมอนงค์ เพชราวุธ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อม คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ไปร่วมออกรายการสัญจรปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ 777

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ไปร่วมออกรายการสัญจรปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ 777 รวม 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนเทศกาล ช่วงระหว่างเทศกาล และ ช่วงหลังเทศกาล และเชิญชวนร่วมการรณรงค์ความปลอดภัย 3 มาตรการ ขับขี่ปลอดภัย ถึงบ้านปลอดภัย
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เปิดศูนย์จุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยรถติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทำการเปิดศูนย์จุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยรถติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงน่านที่ 2
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คณะจิตอาสา แขวงทางหลวงน่านที่ 2

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้มอบหมายให้งานอำนวยความปลอดภัย งานหมวดสถานที่และงานปรับซ่อม ร่วมกิจกรรมบำเบ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนี แซ่ด่าน หัวหน้างานสารบรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนี แซ่ด่าน หัวหน้างานสารบรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตื๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คณะจิตอาสา แขวงทางหลวงน่านที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบางโดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว สายที่ 15

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยร่วมกันเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฌาปนสถานภูเวียง เพื่องานพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.ต ทศพร เสสาร ผบ.หมู่(นปพ.) ตำรวจจาก จังหวัดน่าน ผู้สละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดภาคใต้ ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ฌาปนสถานภูเวียง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
..ดูเพิ่มเติม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา