ที่ตั้งองค์กร

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 4 ถนนสี่แยกช้างเผือก - ท่าวังผา
บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000


แขวงการทางน่านที่2

ปัจจุบันอยู่บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ท่าวังผา
ระหว่าง กม.382+341 - กม.382+642 (ด้านซ้ายทาง) มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 64.14 ตารางวา

แขวงการทางน่านที่2

ปัจจุบันอยู่บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอนต่อเขตเทศบาลควบคุม-ท่าวังผา

ระหว่าง กม.382+341 - กม.382+642 (ด้านซ้ายทาง)
มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 64.14 ตารางวา

โทรศัพท์ 0-5468-2240, 0-5468-2232
โทรสาร 0-5468-2241
E-MAIL: doh0261@doh.go.th

แขวงการทางน่านที่2

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา