หมวดทางหลวงปัว

แขวงการทางน่านที่2


นายวรายุทธ วงศ์อินทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงปัว
( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 198 - 6994 )

แขวงการทางน่านที่2

ประวัดิหมวดทางหลวงปัว

    เดิมตั้งอยู่ที่ กม.๐+๗๕๐ - กม.๐+๘๕๐ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ต่อมา ปี ๒๕๒๓ ทางจังหวัดและอำเภอปัว ต้องการที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง สำนักงานอำเภอปัว หมวดทางหลวงปัวจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ กม.๕+๘๔๐ - กม.๖+๐๐๐ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ด้านขวาทาง มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหัวน้ำ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จนถึงปัจจุบัน

 

แขวงการทางน่านที่2

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

  • ข้าราชการ จำนวน ๑ อัตรา
  • พนักงานโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน ๘ อัตรา
  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๓ อัตรา

WORKLOAD = 1,742.676 หน่วย

    แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ทางในด้านความปลอดภัย จึงดำเนินการงานอำนวยความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เช่น ดำเนินการแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงภัย ติดตั้งป้ายเตือน แนวทางโค้งอันตราย เพิ่มเติมป้ายจราจรทางแยกให้ครบถ้วน ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จุดกลับรถ สะพาน, กำแพงคอนกรีต, ราวกันอันตรายคอสะพานเพิ่มเติม และเครื่องหมายจราจรให้มองเห็นชัดเจน

ระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงปัว

 หมายเลขทางหลวง/ตอนควบคุม

     ชื่อตอน 

      กม.       กม. 

 ทางบำรุง 

ทางรักษาสภาพ 

ระยะทางจริง       

ระยะทางต่อ 2ช่องจราจร 

Work Load 

 1010601

สี่แยกช้่างเผือก-ท่าวังผา 

 369+469   -    411+873

 42.404

      -

 42.404

 47.704

 176.206

 1010602

 ท่าวังผา-ปางหก

 411+873  -  429+873

 18.000

      -

 18.000

 24.780

 65.750

 10810101

 ปัว-ดอนมูล

 0+000  -  13+000

 13.000

      -

 13.000

 15.100

 45.676

 11700100

 ท่าวังผา-ดอนมูล  0+000  -  14+620

 14.620

      -

 14.620

 14.620

 49.270

 12560101

 ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 0+000

 -

 25+000

 25.000

      -

 25.000

 25.000

 80.146

 13710100

 ตีนตก-บ้านมอน

 0+000

 -

 4+532

 4.532

      -

 4.532

 4.532

 13.868

                    
 

 รวมระยะทาง

     

 117.556

      -

 117.556

 131.736

 430.916

อัตราเครื่องจักร

04 - เครื่องตัดหญ้า      จำนวน    5    เครื่อง

25 - รถบรรทุกน้ำ        จำนวน    1   คัน

44 - รถกะบะ              จำนวน     1  คัน

46 - รถบรรทุก            จำนวน     1  คัน

                                                                      

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา


This template downloaded form free website templates