หมวดทางหลวงเชียงกลาง

แขวงการทางน่านที่2

ว่าที่ ร.ต. เอกชัย คำหล่อ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงกลาง
( เบอร์โทรศัพท์ 083 - 958 - 8175 )

 

แขวงการทางน่านที่2

ประวัดิหมวดทางหลวงเชียงกลาง

    ตั้งอยู่ที่บ้านนาหนุน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน บริเวณ กม.๗๗+๗๖๑ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ตอนท่าวังผา - ทุ่งช้าง มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา

 

แขวงการทางน่านที่2

ระยะทางควบคุมของหมวดทางหลวงเชียงกลาง

ระยะทางในความควบคุม  มีดังนี้

ทางหลวงหมายเลข 

หมายเลขควบคุม 

ตอน 

กม. - กม. 

จำนวนช่องจราจร 

ระยะทางจริง 

ระยะทางต่อ

๒ ช่องจราจร 

ชนิดผิวทาง 

Work Load 

 หมายเหตุ

 1080

 0201

 ท่าวังผา - ทุ่งช้าง

 60+000 - 85+250

 2

 23.757

 23.757

 AC.

 81.567

 
     

 85+250 - 90+000

 4

 4.783

 9.566

 AC.

 29.667

 

 1080

 0202

 แยกเข้าสนามบิน-เชียงกลาง

 0+000 - 0+350

 2

 0.350

 0.350

 DST.

 0.818

 

 1080

 0300

 ทุ่งช้าง - ปอน

 90+000 - 90+463

 4

 0.463

 0.926

 AC.

 2.505

 
     

 90+463 - 104+000

 2

 13.537

 13.537

 AC.

 45.349

 

 1080

 0401

 บ.ปอน - ปางหก

 104+000 - 119+000

 2

 15.000

 15.000

 AC.

 43.340

 

 1080

 0402

 ปางหก - ห้วยโก๋น

 119+000 -126+825

 2

 7.825

 7.825

 DST.

 24.493

 
     

 126+825 - 133+500

 2

 6.675

 6.675

 Cape Seal

 21.360

 

 1097

 0100

 แยกทางหลวงหมายเลข1080(เชียงกลาง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1148(หางทุ่ง)

 1+370 - 5+000

 2

 3.630

 3.630

 AC.

 12.288

 
                   
     

 รวมระยะทาง

 

 76.020

 81.266

 

 261.387

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา