หมวดทางหลวงบ่อเกลือ

แขวงการทางน่านที่2

นายจตุพล ลือยศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อเกลือ
( เบอร์โทรศัพท์ 085 - 695 - 6929 )

แขวงการทางน่านที่2

ที่ตั้งหมวดทางหลวงบ่อเกลือ

    หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ตั้งอยู่ที่ กม.68+700 บนทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนหลักลาย-ผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ จำนวน 20 ไร่ 90 ตารางวา

 

แขวงการทางน่านที่2

สายทางในความควบคุม  มีดังนี้

 ทางหลวงหมายเลข

 หมายเลขควบคุม

 ตอน

 กม.-กม.

 จำนวนช่องจราจร

 ระยะทางจริง

 ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

 ชนิดผิวทาง

 Work Load

หมายเหตุ 

 1081

0301 

 หลักลาย-ผักเฮือก

 48+000-67+623

 2

 20.654

 20.654

 AC.

 52.398

 
                   
                   
                   

 1081

0302 

ทางแยกเข้าโรงเรียนปริยัติธรรม 

 0+000-0+300

 2

 0.300

0.300 

CONC. 

0.612 

 

 1081

 0400

 ผักเฮือก-บ.เวร

 72+000-78+000

 2

 6.000

 6.000

 AC.

 19.321

 

 1256

 0101

 แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว)-

 25+000-46+672

 2

 21.596

 21.596

 AC.

 70.708

 
   

 บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081(บ่อเกลือ)

             

 1333

 0100

 แม่สะนาน-สบมาง

 0+000-28+100

 2

 28.100

 28.100

 AC.

 62.804

 

 1333

 0200

 สบมาง-ผักเฮือก

 28+100-42+915

 2

 14.815

 14.815

 AC.

 34.913

 

 1350

 0100

ทาง แยกเข้าโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

 

           
   

 สายที่ 1

 0+000-2+100

 2

 2.100

 2.100

 SA.

4.164 

 
   

 สายที่ 2

 0+000-0+750

 2

 0.750

 0.750

 SA.

 1.487

 
   

 สายที่ 3

 0+000-1+030

 2

 1.030

 1.030

 SA.

 2.042

 
   

  สายที่ 4

 0+000-0+530

 2

 0.530

 0.530

 CONC.

 1.108

 
   

 สายที่ 4

 0+000-1+600

 2

 1.600

1.600 

CONC. 

 3.480

 
   

 สายที่  5

 0+000-0+560

 2

 0.560

 0.560

 SA.

 1.110

 
   

 สายที่่  1/2

 0+000-0+540

 2

 0.540

0.540 

 SA.

 1.071

 
   

 สายที่  5/1

 0+000-0+550

 2

 0.550

 0.550

 SA.

 1.091

 
   

 สายที่  5/2

 0+000-0+620

 2

 0.620

 0.620

 SA.

 1.229

 
   

 รวมระยะทาง

   

 102.333

 102.440

 

 265.736

 

 

อัตรากำลังหมวดทางหลวงบ่อเกลือ

1.ข้าราชการ                           จำนวน            1       คน

2.ลูกจ้างประจำ                        จำนวน            2       คน

3.ลูกจ้างชั่วคราว                      จำนวน            22    คน

                                        รวมทั้งสิ้น              25    คน

เครื่องจักร - ยานพาหนะ

1.รถปิคอัพ                               จำนวน             1      คัน

2.รถบรรทุก  6  ล้อ                    จำนวน             1     คัน

3.รถบรรทุกน้ำ                           จำนวน             1     คัน

4.รถบด                                     จำนวน             1     คัน

5.เครื่องตัดหญ้า                         จำนวน             4    เครื่องหน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา