หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)

แขวงการทางน่านที่2

นายวีระชัย บุญชื่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)
( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 233 - 3138 )

 

แขวงการทางน่านที่2

ที่ตั้งหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)

    ตั้งอยู่ที่ บ้านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน บริเวณที่ กม.150+470 บนทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนทางแยกไปน้ำช้าง - ห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ จำนวน 17 ไร่ 69.48 ตารางวา

 

แขวงการทางน่านที่2

มีสายทางในความควบคุม  จำนวน  4  สายทาง  ดังนี้คือ

 ทางหลวงหมายเลข

 หมายเลขควบคุม

 ตอน

 กม. - กม.

 จำนวนช่องจราจร

 ระยะทางจริง

 ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

ชนิดผิวทาง 

Woek Load 

 หมายเหตุ

 1080

0403 

 แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 10800402 -

 0+000-6+020

 2

 6.020

 6.020

 AC.

 13.094

 

 

   จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น / น้ำเงิน              

 1081

 0400

 ผักเฮือก- บ.เวร  78+000-84+655

 2

 6.655

 6.655

 Cape Seal

 21.43

 
     

 84+655-100+000

 2

 15.345

 15.345

 SST.

 52.864

 

 1081

 0501

 บ.เวร - ทางแยกไปน้ำช้าง

 100+000-112+100

 2

 12.100

 12.100

 Cape Seal

 37.510

 
     

 112+100-115+000

 2

 2.900

 2.900

 SST.

 8.990

 
     

 115+000-122+600

 2

 7.600

 7.600

 DST.

 21.660

 
     

 120+700-130+190

 2

 9.490

 9.490

 Slurry Seal

 27.047

 

 1081

 0502

 ทางแยกไปน้ำช้าง-ห้วยโก๋น

 130+190-143+070

 2

 12.880

 12.880

 Slurry Seal

 36.708

 
     

 143+070-155+575

 2

12.505 

 12.505

 SST.

 35.911

 
             

 Slurry Seal

   
                   
     รวมระยะทาง    

 85.495

   

 255.214

 

อัตรากำลัง หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)

1.ข้าราชการ                       จำนวน        1      คน

2.ลูกจ้างประจำ                    จำนวน        2      คน

3.พนักงานราชการ               จำนวน        1      คน

4.ลูกจ้างชั่วคราว                   จำนวน      21    คน

                                  รวมทั้งสิ้นจำนวน   25   คน

จำนวนเครื่องจักร - ยานพาหนะ  มีดังนี้

1.รถปิดอัพ                             จำนวน         1     คัน

2.รถบรรทุก 6 ล้อ                    จำนวน         1     คัน

3.รถบรรทุกน้ำ                         จำนวน         1     คันหน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา