หมวดทางหลวงผาช้างน้อย

แขวงการทางน่านที่2

นายมานพ อินแปลง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงผาช้างน้อย
( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 187 - 8608 )

แขวงการทางน่านที่2

ที่ตั้งหมวดทางหลวงผาช้างน้อย

    หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยอ่วม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งที่ กม. 82+000 บนทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน บ.สะเกิน-บ.ใหม่ปางค่า มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา

 

แขวงการทางน่านที่2

สายทางในความควบคุม    มีดังนี้

 ทางหลวงหมายเลข

 หมายเลขควบคุม

ตอน 

 กม. - กม.

 จำนวนช่องจราจร

 ระยะทางจริง

 ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

ชนิดผิวทาง 

Work Load 

 หมายเหตุ

 1092

 0102

 กม.10+000(ต่อเขตแขวงฯ พะเยา)-

 10+000-33+203

 2

 23.203

 23.203

 DST.

 80.987

 
     บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ.แฮะ)

 

           

 1148

 0200

 บ.สองแคว-บ.สะเกิน

 50+000-65+177.300

 2

 15.177

 15.177

 AC.

 53.347

 

 1148

 0300

 บ.สะเกิน-บ.ใหม่ปางค่า  65+177.300-86+278.500

 2

 21.101

 21.101

 AC.

 79.446

 

 1148

 0400

 บ.ใหม่ปางค่า-บ.สบทุ  86+278.500-98+.495.700

 2

 12.217

 12.217

 AC.

 49.724

 

 1188

 0202

 กม.35+000(ต่อเขตแขวงฯพะเยา)-  35+000-40+325

 2

 5.325

 5.325

 SA.

 12.434

 
     บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(ห้วยอ่วม)  40+325-45+004

 2

 4.679

 4.679

 DST.

 16.564

 
   

 รวมระยะทาง

   

 81.702

 81.702

 

 292.502

 
   

 รวมระยะทางทั้งสิ้น

   

 533.236

 553.469

 

 1742.676

 
                   

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา