คณะจิตอาสา แขวงทางหลวงน่านที่ 2

---------------------------------------------
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฌาปนสถานภูเวียง เพื่องานพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.ต ทศพร เสสาร ผบ.หมู่(นปพ.) ตำรวจจาก จังหวัดน่าน ผู้สละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดภาคใต้ ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ฌาปนสถานภูเวียง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา