นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว สายที่ 15

---------------------------------------------
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. 
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบางโดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา