เปิดศูนย์จุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยรถติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย

---------------------------------------------
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน นายเรืองยุทธ นัตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร ตัวแทนจากมณฑลทหารบกที่ 38 
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่แขวงฯ ทำการเปิดศูนย์จุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยรถติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงน่านที่ 2

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา