นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ไปร่วมออกรายการสัญจรปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ 777

---------------------------------------------
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ไปร่วมออกรายการสัญจรปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ 777 รวม 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนเทศกาล ช่วงระหว่างเทศกาล และ ช่วงหลังเทศกาล และเชิญชวนร่วมการรณรงค์ความปลอดภัย 3 มาตรการ ขับขี่ปลอดภัย ถึงบ้านปลอดภัย โดยการ
1.ขับช้าไม่เกินกฏหมายกำหนด
2.เปิดไฟหน้ารถเวลากลางวัน
3.คาดเข็มขัดทั้งคนขับและผู้โดยสารรถสาธารณะทุกที่นั่งและ การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - วันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ของหน่วยงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา