นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมนายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแควและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

---------------------------------------------
วันที่ 8 มกราคม 2561 
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมนายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงสองแควและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมวดฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม นางศิริพร เทียนดำ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ ผู้อำนวยการกองการพัสดุ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระกว่างเมือง นายบุญเกื้อ มาเสนาะ นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการพิเศษ น.ส.อัญชลี สาทะนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางเอี่ยมอนงค์ เพชราวุธ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อม คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา