นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

---------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. 
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายเรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร

.

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา