นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3

---------------------------------------------
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) 
โดยมีนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียวรายที่ 1 

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา