นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 และ ทางหลวงหมายเลข 1081

---------------------------------------------
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. 
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 และ ทางหลวงหมายเลข 1081 โดยมีนายชัยณรงค์ นันท์ตาสาย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา