ประกาศสอบราคาจ้าง

วันที่ 25 เมษายน 2561 ขายทอดตลาดไม้เบญจพรรณในเขตทางหลวง ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 9 เมษายน 2561 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) ..ดูเพิ่มเติม

.......................................................................................................................................................................

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA SLURRY SEAL ชนิดที่ 3 ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงด้านเลขาคณิตของทาง ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศษฐกิจภายในประเทศ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศษฐกิจภายในประเทศ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญานจราจร TRAFFIC SIGNALS ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA SLURRY SEAL ชนิดที่ 3 ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมผิวแอสฟัลต์ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมผิวแอสฟัลต์ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการสร้างอาคารที่พักระดับอาศัย 3 - 6 ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการสร้างอาคารที่พักระดับอาศัย 3 - 6..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการสร้างอาคารที่พักระดับอาศัย 7 - 8..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงสองแควปละสิ่งประกอบ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแส่งสว่าง..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแส่งสว่าง..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแส่งสว่าง..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจารจร..ดูเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจารจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..ดูเพิ่มเติม

 


 หน้าแรก   I   แนะนำหน่วยงาน    I   ข้อมูลทั่วไป    I   หน่วยงานในสังกัด    I   ติดต่อเรา